TIN TỨC2020-10-29T21:21:01+07:00
2610, 2020

TRONG LẬP TRÌNH, MACHINE LEARNING GIÚP ÍCH NHƯ THẾ NÀO?

  Data Mining – Khai phá dữ liệu Đây là quá trình tính toán, sắp xếp lượng dữ liệu khổng lồ một cách tự động, từ đó xác định xu hướng, mô hình hóa dữ liệu và thiết lập các mối quan hệ, thống kê hướng tới mục tiêu chính là trích xuất thông tin từ một bộ dữ liệu rồi chuyển nó thành một cấu trúc dễ hiểu, có thể sử dụng được. Data Mining được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực như Tài chính, Nhân sự, Marketing,…Riêng với lĩnh vực Công nghệ thông tin, người ta thường vận dụng Data Mining để [...]

2610, 2020

CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM PHỔ BIẾN

Nhìn chung, bảo hiểm có thể được chia thành hai loại là bảo hiểm tư nhân hoặc bảo hiểm chính phủ. Bảo hiểm tư nhân bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tài sản và trách nghiệm. Bảo hiểm chính phủ bao gồm bảo hiểm xã hội và các chính sách bảo hiểm khác.  Bảo Hiểm Tư Nhân Bảo hiểm nhân thọ chi trả cho người thụ hưởng khi người mua bảo hiểm không may tử vong. Khoản tiền này có thể sử dụng cho chi phí tang lễ, hóa đơn y tế và các khoản chi phí khác. Một [...]

Go to Top