ACTUARY VÀ DATA SCIENCE KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

2020-10-26T22:00:40+07:00

Chuyên gia tính toán và chuyên gia phân tích dữ liệu có nhiều điểm giống nhau và sở hữu chương trình giáo dục cũng như bộ kỹ năng tương tự. Họ sử dụng nhiều kỹ thuật khi phân tích dữ liệu để đưa ra những dự đoán sáng suốt về tương lai. Những kỹ thuật này bao gồm thống kê, trực quan hóa dữ liệu và nhận dạng mẫu. Tuy nhiên, cả hai sẽ không bao giờ có thể có đủ dữ liệu - họ càng có được nhiều thông tin thì càng có cơ hội tốt hơn để cải thiện [...]