CLUB OF ACTUARY PIONEERS

CAP – Club of Actuary Pioneers được thành lập dưới sự bảo trợ của Khoa Toán Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Chúng tôi luôn phấn đấu để trở thành cộng đồng Actuary đầu tiên và chính thức tại Việt Nam, môi trường kết nối Actuary trong nước; đồng thời hỗ trợ, định hướng mọi người trên hành trình theo đuổi Actuary, đồng thời xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, lý tưởng cho sinh viên ngay từ khi còn trên giảng đường đại học.

Ban R&D – Research & Development Department

 • Định hướng và lên ý tưởng, nội dung những dự án trong và ngoài CLB
 • Chịu trách nhiệm xây dung nội dung chuyên môn cho các cuộc thi, kiến thức ngành nghề trong CLB
 • Nghiên cứu sáng tạo, định hướng lối đi, sự phát triển của CLB

Ban Đối ngoại – External Relations Department

 • Phụ trách công việc liên quan đến nhà trường, doanh nghiệp đối tác của CLB
 • Làm việc trực tiếp, đàm phán hợp tác với các doanh nghiệp nhằm đem về nguồn lực để duy trì và tổ chức các hoạt động, dự án của CLB
 • Cầu nối giữa các ban và các thành viên khác trong CLB
Ban Truyền thông – Public Relations Department
 • Truyền tải thông tin, hình ảnh của CLB đến với đối tác, cộng đồng sinh viên một cách chính xác và kịp thời
 • Lên ý tưởng về nội dung, hình ảnh concept truyền thông cho sự kiện.
 • Lập kế hoạch triển khai các hoạt động trong chiến dịch truyền thông
 • Xây dựng chiến lược truyền thông ngắn hạn và dài hạn trong một đợt truyền thông..

Ban Sự kiện – Event Organizing Department

 • Đảm nhiệm công việc tổ chức sắp xếp nguồn lực và nhân sự
 • Lên ý tưởng, thực thi và đánh giá các hoạt động và event trong và ngoài CLB về các mảng nội dung, địa điểm,…
 • Kết nối các thành viên, giải quyết các vấn đề nội bộ, tối ưu hóa nguồn nhân lực CLB
 • Thông suốt, điều phối kế hoạch đến các thành viên trong CLB