Nhắc đến bảo hiểm, có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là một món hàng hóa không đáng đồng tiền bát gạo do số tiền phải nộp quá lớn mà không nhận lại ngay lập tức được gì. Hơn nữa, ngay cả khi đã có thêm những hiểu biết về bảo hiểm và công dụng của nó, chắc hẳn vẫn sẽ còn những người cho rằng cái giá mà các công ty đưa ra là quá lớn so với lợi ích tương lai mà họ có thể nhận lại, họ cho rằng đây chỉ là một chiêu trò công phu để có thể “móc ví” người tiêu dùng. Nhưng sự thật có phải vậy không? Các công ty bảo hiểm đưa ra được những tấm bảng giá cho từng món hàng của mình như thế nào? Bài viết này sẽ đưa các bạn đến với định nghĩa và cách tính toán của phí bảo hiểm (Insurance Premium).

Phí bảo hiểm là gì?

Phí bảo hiểm, theo định nghĩa của Vietnambiz, là khoản tiền mà người mua bảo hiểm sẽ phải đóng cho các công ty bảo hiểm theo thời hạn, phương thức, và điều khoản đã được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm để đổi lấy sự đảm bảo cho họ trước các rủi ro. Hiểu theo nghĩa nôm na hơn, nếu coi một các sản phẩm bảo hiểm là một loại hàng hóa, thì phí bảo hiểm chính là giá cả của những món hàng này, hoặc nói cách khác là số tiền mà người tiêu dùng chi trả để mua chúng.

Phí bảo hiểm có thể được nộp ngay khi hợp đồng bảo hiểm được kí kết, hoặc có thể được thanh toán thành nhiều lần, với thời hạn của mỗi lần thanh toán là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, hoặc 1 năm một lần. Việc không thanh toán đúng và đủ phí bảo hiểm đã thỏa thuận có thể dẫn đến sự hủy hợp đồng.

Một sản phẩm bảo hiểm có thể có duy nhất một khoản phí nhất định cho mọi đối tượng, hoặc có nhiều khoản phí tương ứng với từng đối tượng tham gia nhằm đảm bảo được doanh nghiệp có khả năng chi trả được số tiền bảo hiểm nhất định. Ví dụ, đối với bảo hiểm nhân thọ, người mua bảo hiểm càng lớn tuổi thì phí bảo hiểm mà họ phải trả là càng cao do tỉ lệ tử vong của người già cao hơn người trẻ, đồng nghĩa với xác suất mà doanh nghiệp phải bồi thường cho khách hàng là người già cũng sẽ cao hơn so với những khách hàng ít tuổi hơn. Hay đối với bảo hiểm ô tô cho một nhân viên công sở ở các thành phố lớn, nơi mà khả năng xảy ra tai nạn cao, sẽ lớn hơn so với một tiểu thương ở các vùng nông thôn, nơi mà hiếm khi mới xảy ra va chạm trên đường giao thông.

Cách tính phí bảo hiểm?

Có hai phương pháp chính để tính phí bảo hiểm: theo số tiền bảo hiểm (Sum insured), hoặc theo phí thuần và phụ phí.

Ở phương pháp thứ nhất, phí bảo hiểm sẽ được tính bằng tích của số tiền bảo hiểm và tỷ lệ phí bảo hiểm. Trong đó, số tiền bảo hiểm là khoản tiền cụ thể mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải trả cho người mua bảo hiểm theo đúng thỏa thuận trong trường hợp họ gặp phải rủi ro; và tỷ lệ phí bảo hiểm là một tỷ lệ được doanh nghiệp tính toán cho từng nhóm đối tượng và từng loại bảo hiểm khác nhau. Theo phương pháp này, ta có thể thấy nếu số tiền bảo hiểm người mua có thể nhận lại càng cao, thì khoản phí bảo hiểm mà họ phải bỏ ra để mua cũng càng cao.

Ơ phương pháp thứ hai, phí bảo hiểm sẽ được tính bằng tổng của phí thuần và phụ phí. Trong đó, phí thuần là khoản phí thu để doanh nghiệp bảo hiểm có thể đảm bảo khả năng chi trả cho các khoản tổn thất được bảo hiểm khi người mua bảo hiểm gặp rủi ro; và phụ phí là những khoản phí khác bao gồm chi phí khai thác cho tuyên truyền, quảng cáo, kí kết, chi phí quản lý doanh nghiệp, hoa hồng cho môi giới và đại lý bán hàng, và thuế giá trị gia tăng.

Trong các doanh nghiệp bảo hiểm, công việc tính toán phí bảo hiểm thường do các Actuary đảm nhiệm, phối hợp với sự hỗ trợ của những thuật toán tinh xảo và trí tuệ nhân tạo, để có thể đưa ra khoản phí vừa đủ thấp để có thể thu hút khách hàng, nhưng cũng vừa đủ cao để có thể đảm bảo cho khả năng chi trả tiền bảo hiểm của công ty.

Vậy, các bạn có thể thấy rằng, khoản phí bảo hiểm mà chúng ta nhìn thấy trên các bảng giá đã phải đi qua nhiều công đoạn tính toán để có thể đến được con số hợp lý nhất đối với cả người mua và doanh nghiệp, chứ không phải chỉ là một chiêu trò để “móc ví” người mua bảo hiểm.

Bài viết tham khảo:

https://www.investopedia.com/terms/i/insurance-premium.asp

https://bit.ly/3n1kM4x


Nhắc đến bảo hiểm, có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là một món hàng hóa không đáng đồng tiền bát gạo do số tiền phải nộp quá lớn mà không nhận lại ngay lập tức được gì. Hơn nữa, ngay cả khi đã có thêm những hiểu biết về bảo hiểm và công dụng của nó, chắc hẳn vẫn sẽ còn những người cho rằng cái giá mà các công ty đưa ra là quá lớn so với lợi ích tương lai mà họ có thể nhận lại, họ cho rằng đây chỉ là một chiêu trò công phu để có thể “móc ví” người tiêu dùng. Nhưng sự thật có phải vậy không? Các công ty bảo hiểm đưa ra được những tấm bảng giá cho từng món hàng của mình như thế nào? Bài viết này sẽ đưa các bạn đến với định nghĩa và cách tính toán của phí bảo hiểm (Insurance Premium).

Phí bảo hiểm là gì?

Phí bảo hiểm, theo định nghĩa của Vietnambiz, là khoản tiền mà người mua bảo hiểm sẽ phải đóng cho các công ty bảo hiểm theo thời hạn, phương thức, và điều khoản đã được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm để đổi lấy sự đảm bảo cho họ trước các rủi ro. Hiểu theo nghĩa nôm na hơn, nếu coi một các sản phẩm bảo hiểm là một loại hàng hóa, thì phí bảo hiểm chính là giá cả của những món hàng này, hoặc nói cách khác là số tiền mà người tiêu dùng chi trả để mua chúng.

Phí bảo hiểm có thể được nộp ngay khi hợp đồng bảo hiểm được kí kết, hoặc có thể được thanh toán thành nhiều lần, với thời hạn của mỗi lần thanh toán là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, hoặc 1 năm một lần. Việc không thanh toán đúng và đủ phí bảo hiểm đã thỏa thuận có thể dẫn đến sự hủy hợp đồng.

Một sản phẩm bảo hiểm có thể có duy nhất một khoản phí nhất định cho mọi đối tượng, hoặc có nhiều khoản phí tương ứng với từng đối tượng tham gia nhằm đảm bảo được doanh nghiệp có khả năng chi trả được số tiền bảo hiểm nhất định. Ví dụ, đối với bảo hiểm nhân thọ, người mua bảo hiểm càng lớn tuổi thì phí bảo hiểm mà họ phải trả là càng cao do tỉ lệ tử vong của người già cao hơn người trẻ, đồng nghĩa với xác suất mà doanh nghiệp phải bồi thường cho khách hàng là người già cũng sẽ cao hơn so với những khách hàng ít tuổi hơn. Hay đối với bảo hiểm ô tô cho một nhân viên công sở ở các thành phố lớn, nơi mà khả năng xảy ra tai nạn cao, sẽ lớn hơn so với một tiểu thương ở các vùng nông thôn, nơi mà hiếm khi mới xảy ra va chạm trên đường giao thông.

Cách tính phí bảo hiểm?

Có hai phương pháp chính để tính phí bảo hiểm: theo số tiền bảo hiểm (Sum insured), hoặc theo phí thuần và phụ phí.

Ở phương pháp thứ nhất, phí bảo hiểm sẽ được tính bằng tích của số tiền bảo hiểm và tỷ lệ phí bảo hiểm. Trong đó, số tiền bảo hiểm là khoản tiền cụ thể mà doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải trả cho người mua bảo hiểm theo đúng thỏa thuận trong trường hợp họ gặp phải rủi ro; và tỷ lệ phí bảo hiểm là một tỷ lệ được doanh nghiệp tính toán cho từng nhóm đối tượng và từng loại bảo hiểm khác nhau. Theo phương pháp này, ta có thể thấy nếu số tiền bảo hiểm người mua có thể nhận lại càng cao, thì khoản phí bảo hiểm mà họ phải bỏ ra để mua cũng càng cao.

Ơ phương pháp thứ hai, phí bảo hiểm sẽ được tính bằng tổng của phí thuần và phụ phí. Trong đó, phí thuần là khoản phí thu để doanh nghiệp bảo hiểm có thể đảm bảo khả năng chi trả cho các khoản tổn thất được bảo hiểm khi người mua bảo hiểm gặp rủi ro; và phụ phí là những khoản phí khác bao gồm chi phí khai thác cho tuyên truyền, quảng cáo, kí kết, chi phí quản lý doanh nghiệp, hoa hồng cho môi giới và đại lý bán hàng, và thuế giá trị gia tăng.

Trong các doanh nghiệp bảo hiểm, công việc tính toán phí bảo hiểm thường do các Actuary đảm nhiệm, phối hợp với sự hỗ trợ của những thuật toán tinh xảo và trí tuệ nhân tạo, để có thể đưa ra khoản phí vừa đủ thấp để có thể thu hút khách hàng, nhưng cũng vừa đủ cao để có thể đảm bảo cho khả năng chi trả tiền bảo hiểm của công ty.

Vậy, các bạn có thể thấy rằng, khoản phí bảo hiểm mà chúng ta nhìn thấy trên các bảng giá đã phải đi qua nhiều công đoạn tính toán để có thể đến được con số hợp lý nhất đối với cả người mua và doanh nghiệp, chứ không phải chỉ là một chiêu trò để “móc ví” người mua bảo hiểm.

Bài viết tham khảo:

https://www.investopedia.com/terms/i/insurance-premium.asp

https://bit.ly/3n1kM4x