Vào ngày 19 tháng 10 năm 2019, “Lễ công bố quyết định thành lập CLB CAP – Club of Actuary Pioneers” đã được tổ chức thành công dưới sự góp mặt của các thầy cô và sinh viên cùng với hơn 300 người tham gia.

Câu lạc bộ CAP được nhóm sinh viên lớp Actuary K60 khoa Toán Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành lập, bao gồm Phan Thị Diệu Thúy (Chủ tịch), Nguyễn Quang Trường (Phó chủ tịch), Nguyễn Anh Quang, Phạm Minh Tâm, Thái Thị Lan và Nguyễn Đinh Việt. Cùng với sự bảo trợ của các thầy cô và Liên chi đoàn khoa Toán Kinh tế, câu lạc bộ còn nhận được sự hỗ trợ và tư vấn của các thầy cô khoa Bảo hiểm và Đoàn Thanh niên Đại học Kinh tế Quốc dân.

Câu lạc bộ CAP được thành lập vào ngày 19 tháng 10 năm 2019

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân check in tại quầy

Sự kiện đặc biệt này đã đánh dấu sự ra đời của câu lạc bộ CAP, là bước khởi đầu của Câu lạc bộ đầu tiên tại Việt Nam với định hướng phát triển và kết nối các sinh viên với các Actuary trên toàn thế giới. Sau ngày diễn ra sự kiện, câu lạc bộ chính thức đi vào hoạt động chuyên môn và tuyển những thành viên của thế hệ đầu tiên. 

Bí thư Đoàn trường – thầy Nguyễn Nhất Linh cùng Chủ tịch Phan Thị Diệu Thúy 

Các thầy cô và sinh viên trong lễ ra mắt

Lễ thành lập có sự tham dự của các thầy cô khoa Toán Kinh tế, khoa Bảo hiểm và Đoàn thanh niên Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Sự có mặt của các vị khách mời, các thầy cô, cùng toàn thể các bạn sinh viên chính là nguồn động lực to lớn dành cho Câu lạc bộ nói chung và các thành viên CAP nói riêng, từ đó có thể hết mình mang tới những dự án kết nối và kiến tạo nên một cộng đồng Actuary phát triển và vững mạnh. 

 

Vào ngày 19 tháng 10 năm 2019, “Lễ công bố quyết định thành lập CLB CAP – Club of Actuary Pioneers” đã được tổ chức thành công dưới sự góp mặt của các thầy cô và sinh viên cùng với hơn 300 người tham gia.

Câu lạc bộ CAP được nhóm sinh viên lớp Actuary K60 khoa Toán Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành lập, bao gồm Phan Thị Diệu Thúy (Chủ tịch), Nguyễn Quang Trường (Phó chủ tịch), Nguyễn Anh Quang, Phạm Minh Tâm, Thái Thị Lan và Nguyễn Đinh Việt. Cùng với sự bảo trợ của các thầy cô và Liên chi đoàn khoa Toán Kinh tế, câu lạc bộ còn nhận được sự hỗ trợ và tư vấn của các thầy cô khoa Bảo hiểm và Đoàn Thanh niên Đại học Kinh tế Quốc dân.

Câu lạc bộ CAP được thành lập vào ngày 19 tháng 10 năm 2019

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân check in tại quầy

Sự kiện đặc biệt này đã đánh dấu sự ra đời của câu lạc bộ CAP, là bước khởi đầu của Câu lạc bộ đầu tiên tại Việt Nam với định hướng phát triển và kết nối các sinh viên với các Actuary trên toàn thế giới. Sau ngày diễn ra sự kiện, câu lạc bộ chính thức đi vào hoạt động chuyên môn và tuyển những thành viên của thế hệ đầu tiên. 

Bí thư Đoàn trường – thầy Nguyễn Nhất Linh cùng Chủ tịch Phan Thị Diệu Thúy 

Các thầy cô và sinh viên trong lễ ra mắt

Lễ thành lập có sự tham dự của các thầy cô khoa Toán Kinh tế, khoa Bảo hiểm và Đoàn thanh niên Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Sự có mặt của các vị khách mời, các thầy cô, cùng toàn thể các bạn sinh viên chính là nguồn động lực to lớn dành cho Câu lạc bộ nói chung và các thành viên CAP nói riêng, từ đó có thể hết mình mang tới những dự án kết nối và kiến tạo nên một cộng đồng Actuary phát triển và vững mạnh.