Trong những năm gần đây, AI – Artificial Intelligence (Trí tuệ Nhân tạo), cụ thể hơn là Machine Learning (Học Máy), nổi lên như một bằng chứng cho cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. AI đang len lỏi vào mọi lĩnh vực trong đời sống mà có thể chúng ta chưa nhận ra rõ ràng.

Ví dụ như xe tự vận hành của Google và Tesla, hệ thống tự tag khuôn mặt trong ảnh của Facebook, trợ lý ảo Siri của Apple, hệ thống gợi ý sản phẩm trên Amazon hay hệ thống gợi ý phim trên nền tảng Netflix. Đây chỉ là một vài trong vô vàn những ứng dụng của AI hay Machine Learning.

Machine Learning là một mảng thuộc AI và được xem là một bước nâng cấp của AI. Theo Wikipedia, Machine Learning (Học Máy) là một mảng nghiên cứu khoa học về các thuật toán và mô hình thống kê mà trong đó, các hệ thống máy tính được sử dụng để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể mà không sử dụng tới các hướng dẫn rõ ràng, thay vào đó là dựa vào các mẫu và sự suy luận.

Nếu nói AI thể hiện một “mục tiêu” của con người thì machine learning là một “phương tiện” được kỳ vọng sẽ giúp con người đạt được mục tiêu đó. Và thực tế thì machine learning đã mang nhân loại đi rất xa trên quãng đường chinh phục AI. Nhưng vẫn còn một quãng đường xa hơn rất nhiều cần phải đi. Machine learning và AI có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhưng không hẳn là trùng khớp vì một bên là mục tiêu (AI), một bên là phương tiện (machine learning).